Τετάρτη, Νοεμβρίου 11, 2015

Το τίποτα
Μην ξεσκεπάζεις τίποτα, γιατί μπορεί να μην υπάρχει τίποτα. Και το τίποτα δεν σκεπάζεται πάλι.

Antonio Porchia
Δημοσίευση σχολίου