Τετάρτη, Σεπτεμβρίου 14, 2011

Σκοπιμότητα χωρίς σκοπό


Ανιδιοτέλεια
Καθολικότητα
Σκοπιμότητα χωρίς σκοπό
Αναγκαιότητα

Τα 4 βασικά γνωρίσματα της αισθητικής έννοιας του ωραίου  κατά τον Κάντ 
Δημοσίευση σχολίου